Před komínem
nikdo nesmí stát nebo ne
Za komínem
budeme hrát!

Stránka se nahrává.

Zajistíme pro Vás firemní eventy, zadaná divadelní představení, módní přehlídky, taneční kurzy, plesy atd.

Prostor

Sál má charakter tzv. black boxu, nabízejícího variabilní využití pro divadlo, koncerty i filmové projekce. Od počátku je prostor koncipován jako víceúčelový, vhodný pro prezentaci audiovizuálních projektů, divadelních i tanečních forem, performancí, přednášek, workshopů, výstav i společenského setkávání.

Elevace hlediště v sálu i na galerii je řešena mobilním způsobem, umožňujícím jeho kompletní odstranění. Uspořádání a kapacitní dispozice se mohou přizpůsobit požadovanému zadání. Prostor je vybaven moderní AV technikou i osvětlením, vysokým standardem interiéru, zázemím pro vystupující i dvěma bary.

Technické parametry a vybavení

Víceúčelový prostor je řešen jako sál s pevným jevištěm, mobilním hledištěm a galerií v patře. Hlediště je variabilní a přizpůsobitelné konkrétnímu využití. Je řešeno z mobilních podest o standardních rozměrech 2 x 1 m.

  • Celkové rozměry sálu: 19 m x 11.5 m, výška 5 m – 7.5 m
  • Parametry jeviště: 9 m x 7 m, výška 0.8 m, rozměry portálu 8 m x 4 m
  • Parametry hlediště: 11.5 m x 12 m, 140 míst k sezení
  • Parametry galerie: 11.5 m x 4.5 m, 55 míst k sezení

Ceny pronájmů

Vzhledem k variabilitě sálu se částka za pronájem odvíjí v závislosti na Vašich požadavcích. Základní cena za pronájem je včetně energií (bez přístupu k technice).

Nájem (uvedené ceny odpovídají 1 hodině pronájmu) Bez DPH
Pronájem sálu (uklizený sál, WC, energie) 4 500 Kč
Technické zajištění (za 1 hodinu pronájmu)
Svícení (technik Divadla Za komínem) 850 Kč
Zvučení (technik Divadla Za komínem) 850 Kč
Promítání (technik Divadla Za komínem) 850 Kč
Hasič 400 Kč
Jednorázový poplatek za akci v rámci technického zajištění
Servis na místě – běžný úklid sálu a WC 2 500 Kč
Přestavba (mimo základní set-up) 2 500 Kč
Jednorázový poplatek za akci v rámci propagace
Grafické práce 1 000 Kč
Profesionální fotografie 4 000 Kč
Profesionální zvukový záznam z akce 4 000 Kč

Ceny jsou smluvní, v případě opakovaných nebo pravidelných akcí možná sleva. Neziskovým a příspěvkovým organizacím poskytujeme slevu.

Kontakty a informace


©2019 Divadlo Za komínem Humpolec • All rights reserved
Obchodní podmínky a návštěvní řád