21. května 2020 od 17 hodin jsme v prostorách divadla společně s Nadačním fondem pro Pelhřimovsko uspořádali přednášku PhDr. Ilony Preslové. Besedou provázela Monika Hamalčíková, která spolu s diváky kladla směrem k uznávané orbornici a terapeutce otázky týkající se výchovy a problematiky závislostí.

Zajímavá a stále aktuální témata přilákala mnoho z Vás. Velký zájem nás potěšil a utvrdil v tom, že jste po dlouhé době vynuceného klidu lační po nových informacích a zážitcích. Těšíme se tedy na další kulturní akci - 5. června 2020 od 21 hod. koncert Ivy Bittové pod širým nebem!

Kontakty a informace


©2024 Divadlo Za komínem Humpolec • All rights reserved
Obchodní podmínky a návštěvní řád