Plně respektujeme situaci, která nastala, a pozastavili jsme veškerou kulturní činnost. Hledali jsme způsob, jak pomoci tam, kde je to potřeba.

Oslovili jsme proto učitele Michala Líbla, který zajišťuje v prostorách divadla výuku pro děti zaměstnanců sousední společnosti Artspect, a. s. Dodržujeme všechna nařízená opatření, naše činnost je podpořena MŠMT i Krajskou hygienickou stanicí Kraje Vysočina.

Těšíme se brzy na shledanou, přátelé! Přejeme Vám mnoho sil a pevné zdraví!

Kontakty a informace


©2024 Divadlo Za komínem Humpolec • All rights reserved
Obchodní podmínky a návštěvní řád